Поверителност

Юридическа информация

Тази интернет страница (lxacademy.eu и instagrademy.com) е Собственост на “Тайминвест БВ” ООД При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата и мобилното приложение на LX Academy

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница и мобилното приложение на lxacademy е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

Instagrademy не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на lxacademy.

Лични данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и мобилното приложение на lxacademy и се обработват от lxacademy единствено за целите на предоставянето на електронни услуги, при стриктно спазване на  разпоредбите на Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Регламент (ЕС)№910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Правила за поверителност на информацията за потребителите на мобилното приложение на lxacademy

Предоставяне на лични данни от потребителите

Когато използвате мобилното приложение на Instagrademy,., Вие ни предоставяте Ваши лични данни (имена, имейл адрес, възраст, потребителското име, парола и друга информация за регистрация, за идентификация и за контакти), които обработваме съгласно действащата нормативна уредба и Политиката по защита на личните данни в lxacademy.  

Обработване на личните данни на потребителите

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани, съгласно действащата нормативна уредба за следните цели:

за да отговорим на Вашите запитвания;
за да подобрим нашето обслужване;
за да  Ви информираме за нашите нови услуги;
за да търсим Вашето мнение и препоръки за предлаганите услуги;
за  цели, свързани с административното обслужване на потребителите и за осигуряването на по-високо качество на услугата;
за други цели, които са описани на уебсайта на lxacademy или в мобилното приложение.

Автоматично събиране на информация

Приложенията за мобилни устройства могат да събират определена информация автоматично. Такъв тип данни са: тип мобилно устройство, версия на операционна система, уникални идентификационни номера на устройството, данни за мобилната мрежа, тип на интернет браузър, информация за начина, по който се използва приложението.

Събиране на информация за местоположение

При използването на мобилни приложения се събира и обработва информация за Вашето местоположение, което спомага за персонализирането на работата Ви. За определянето на местоположението Ви се използват различни технологии, включително IP адрес, GPS и други сензори, които могат да предоставят информация за устройства. Тези правила за поверителност Ви гарантират, че ние няма да разкриваме текущото Ви местоположение на трети лица. Ако не желаете да използваме Вашето местоположение, е необходимо да изключите услугите за местоположение за мобилно приложение, която се намира в настройките на профила Ви или в настройките на мобилни телефони и/или в мобилното приложение.

Право на отказ  от използване на мобилното приложение на lxacademy

Ако искате да се прекрати обработването на личните Ви данни, Вие имате право на отказ от използването на мобилното приложение на lxacademy. Това може да стане като деинсталирате приложението чрез  стандартната опция за деинсталация, достъпна през телефона Ви или деинсталация през Google app store или Apple app store.  Може също така да заявите отказ от използването на приложението на имейл info@lxacademy.eu

Защита на личните Ви данни

Предоставените от Вас лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени в закон, като ще бъдат съхранявани във времето, в което Вие използвате приложението и в разумен срок след това. Автоматично събраната информация ще бъде запазена в срок до 24 месеца и след това може да бъде съхранявана в обобщена форма. Ако искате данните за потребителския Ви профил и автоматично събраната информация да бъдат изтрити може да се свържете с нас на info@lxacademy.eu Имайте предвид, че някои или всички събирани данни при използването на приложението са необходими, за да може то да функционира правилно и потребителят да получава по-качествена услуга.

Използване на приложението от непълнолетни лица

Мобилното приложение на lxacademy, за което тези правила за поверителност се отнасят, не са предназначени или създадени за лица под 16-годишна възраст. Ние не събираме лични данни и информация чрез този уебсайт от посетителите в тази възрастова група, без изричното съгласие на техния родител или настойник.

Промени

Настоящите правила за поверителност на информацията, отнасяща се за потребителите, които използват софтуерното приложение на lxacademy за мобилни устройства, подлежат на промени и актуализации. Съветваме Ви периодично да ги преглеждате, за да бъдете информирани за това, как са защитени личните Ви данни, които събираме. Ако продължите да използвате мобилното приложение на lxacademy, Вие изразявате съгласието си с настоящите правила за поверителност и всички техни актуализации.

Настоящите правила са последно актуализирани на 04 Януари 2020г.

Съгласие за употреба

Когато използвате мобилното приложение, Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, както е посочено в тези правила за поверителност. Това включва използването на „бисквитки“, които представляват текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. "Бисквитките" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно поверителността на личните Ви данни при използването на мобилното приложение на lxacademy, или въпроси относно нашите утвърдени правила за защита на личните данни, обработвани в lxacademy, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@lxacademy.eu